VZW De Vrienden

VZW De Vrienden


DE VRIENDEN VAN DE PROTESTANTSE KERK VAN BRUGGE


Dit is een VZW (vereniging zonder winstoogmerk) die werd opgericht door leden van onze kerk op 23 juni 1957.


Het doel, volgens de statuten, is het volgende:


"Het ondersteunen van de Verenigde Protestantse Kerk in België te Brugge, door het helpen onderhouden van de onroerende eigendommen en het helpen verwerven van roerende goederen ten behoeve van de eredienst.

Hiertoe worden onder meer religieus-sociaal-culturele activiteiten ontplooid."De VZW leverde in 2016 een financiële bijdrage voor het plaatsen van een nieuw tapijt in de kerk. Een groot deel van de inkomsten uit socio-culturele activiteiten gaat naar tweejaarlijkse sociale doelen. In het verleden kon de VZW  "De Vrienden van de VPKB Brugge" een mooi bedrag schenken aan resp.:  Het Verlaten Kind, Poverello, Palliatieve Zorg Brugge, het Opvangtehuis voor vrouwen "De Brug", de Arkgemeenschap, de  MUG-Heli en VZW GLEK (Geef Leven Een Kans). 


Na februari 2020 werden verdere activiteiten wegens Covid-19 opgeschort. De voorzitter Mevr. D. Constant-Favorin, jarenlang het boegbeeld van de VZW, moest afhaken. We zijn haar dankbaar voor de vele jaren van grote inzet!


In 2022 werd besloten om nieuwe start te maken met als eerste activiteit een gezellige kaas&wijn avond op vrijdag 21 oktober.


2023 werd ingezet met de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Ook was er al een geleid bezoek naar de tentoonstelling "Oog en oog met de dood" in het historische St.Jans-hospitaal.

De VZW blijft gezellige en gemeenschapsopbouwende activiteiten organiseren voor gemeenteleden en vrienden van de Protestantse Kerk Brugge. De opbrengst van de  activiteiten gaat weer naar een tweejaarlijks goed doel.


Het nieuwe goede doel (2023-2024) is de jeugdwelzijnsorganisatie "Komerbi" in Brugge. Tijdens een info-avond in februari vertelden twee enthousiaste medewerkers ons al veel over de organisatie en werking. Meer kunt u vinden op hun website (klikken).
Het bestuur is als volgt samengesteld:


  • Voorzitter: Dhr. P. Hellebuck
  • Vice-voorzitter: Dhr. W. Buijs
  • Secretaris: Dhr. A. Deceuninck
  • Penningmeester: Dhr. W. ten Kate
  • Leden:
  • Dhr. B. Deblauwe
  • Dhr. G. Demol


                                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~