VZW De Vrienden

VZW De Vrienden


DE VRIENDEN VAN DE PROTESTANTSE KERK VAN BRUGGE


Dit is een VZW (vereniging zonder winstoogmerk) die werd opgericht door leden van onze kerk op 23 juni 1957.


Het doel, volgens de statuten, is het volgende:


"Het ondersteunen van de Verenigde Protestantse Kerk in België te Brugge, door het helpen onderhouden van de onroerende eigendommen en het helpen verwerven van roerende goederen ten behoeve van de eredienst.

Hiertoe worden onder meer religieus-sociaal-culturele activiteiten ontplooid."


Vrijwel alle leden van onze kerk zijn lid, mits betaling van een lidgeld van momenteel 10€ per persoon.


De VZW leverde in 2016 een financiële bijdrage voor het plaatsen van een nieuw tapijt in de kerk. Een groot deel van de inkomsten uit socio-culturele activiteiten gaat naar tweejaarlijkse sociale doelen. In het verleden kon de VZW  "De Vrienden van de VPKB Brugge" een mooi bedrag schenken aan resp.:  Het Verlaten Kind, Poverello, Palliatieve Zorg Brugge en het Opvangtehuis voor vrouwen "De Brug", de Arkgemeenschap en de  MUG-Heli
De  activiteiten voor  2018 waren:


 • donderdag 4 januari. 10.30u. Geleid bezoek aan de tentoonstelling "500 jaar Reformatie in Brugge" in het Stadsarchief. Na  het bezoek wordt aan de   VZW -leden een   nieuwjaarsdrink aangeboden.
 • zondag 14 januari: nieuwjaarsreceptie  na de eredienst.
 • zaterdag    5 mei  10.00 - 18.00u Fancy Fair  in 't Keerske ten voordele van de MUG Heli
 • zaterdag 26 mei 18.00u spreekbeurt "Luther de Reformator" door D. Constant. Om 19.00u kaas- en wijnavond  (Inschrijven)
 • zaterdag 1 september.  Jaarlijkse uitstap  in West Vlaanderen (inschrijven)
 • zaterdag   13 oktober. BBQ  (inschrijven)
 • vrijdag    9 november  Benefiet concert ten bate van de MUG-Heli.   " De vrouwen van de koning".  Les Abbligates. Kaarten.
 • Vrijdag  30 november .  Voordracht over de werking van de  MUG-Heli .  Overhandiging van de cheque voor 2-jaaarlijks doel.
 • Vrijdag 21 december 20.00u Kerstzangavond,     inkom gratis.De  geplande activiteiten voor  2019 waren:


 • zondag 27 januari: nieuwjaarsreceptie  na de eredienst.
 • vrijdag 29 maart: 19.00u Kaas- en wijnavond (inschrijven)
 • zaterdag    18 mei:  10.00 - 18.00u Fancy Fair  in 't Keerske             
 • zaterdag    31 augustus:  10.00 - 18.00u. Jaarlijkse uitstap. Pajero-treintje vanuit Sijsele  door het Meetjesland naar  Zeeuws-Vlaanderen (inschrijven)
 • Bezoek  aan de tijdelijke tentoonstelling "De Spaanse barokmeesters De Mena,  Murillo en Zurbaran".  Oud Sint-Janshospitaal
 • Ontmoetingsavond met de stichters van  VZW GLEK (Geef Leven Een Kans).  Nieuw twee-jaarlijks doel voor kinderen uit kansarme gezinnen.       
 • vrijdag 15 november kwintet Le Tre Voci in 't Keerske
 • Vrijdag 20 december 20.00u Kerstzangavond,  inkom gratis.De  geplande activiteiten voor  2020 zijn:


 • zondag 5 januari: nieuwjaarsreceptie  na de eredienst.
 • donderdag 20 februari: bezoek aan Hotel- en Toerismeschool Spermalie met lunch (inschrijven)
 • Verdere activiteiten zijn opgeschort of afgelast vanwege de maatregelen rond Covid-19

                    Als er moet worden ingeschreven (lijst in 't Keerske) zijn de activiteiten niet kosteloos.


Het bestuur is als volgt samengesteld:


 • Voorzitter: Mevr. D. Constant-Favorin
 • Vice-voorzitter: Dhr. W. Buijs
 • Secretaris: Mevr. J. de Prenter
 • Penningmeester: Dhr. W. ten Kate
 • Leden:
 • Dhr. B. Deblauwe
 • Dhr. A. Deceuninck