ACTIVITEITEN

Het kerkkoor
Al meer dan 46 jaar proberen we met zang de harten te verlichten tijdens speciale diensten in onze gemeente. Daarbij speelt ons kerkkoor een belangrijke rol.


Dankzij het geduld en de bezielende leiding van Patrick Hellebuck groeiden we uit tot een koor van een 15-tal leden. Ons repertoire is breed: we zingen zowel traditionele als moderne liederen. Een sterke zangtraditie, maar zeker ook enthousiasme en de medewerking van trouwe koorleden, zorgen ervoor dat ons repertoire blijft groeien.


Ondertussen heeft Arnaud Devos de begeleiding van ons koor overgenomen. Ook daarvoor zijn we dankbaar, want zo gaat de traditie door. Het vasthouden van onze zangtraditie en daar trots op zijn, maar tegelijk ook werken aan de nodige vernieuwing en verjonging: dat is de weg die we al zingend met elkaar gaan.                                                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~