ACTIVITEITEN

Het kerkkoor


Sedert meer dan 30 jaar proberen we met onze zang de harten te verlichten tijdens “speciale” diensten in onze kerk.


Zangtraditie en aanwezig zangtalent, maar vooral enthousiasme zorgen ervoor dat het repertoire steeds aangroeit. Voor elk wat wils, doch meestal liederen uit traditionele bundels.


Ook in het koor dringen vernieuwing en verjonging zich op, maar intussen zijn we toch trots dat, dankzij veel geduld van onze dirigent Patrick Hellebuck en trouwe inzet van een 15-tal koorleden ons koor een meerwaarde betekent in de kerk.