Predikant

Over de predikant

Op 7 april 2019 werd Jannica de Prenter tijdens een feestelijke inzegeningsdienst ingezegend tot predikant in de VPKB en werd zij bevestigd aan de gemeente als onze nieuwe predikant. Jannica is Zeeuws-Vlaamse en komt uit Axel, een "landje apart" zoals de Zeeuwen het zeggen. 


Tijdens haar proponentschap hebben we haar leren kennen als een gedreven predikant met een groot hart voor oecumene en pastorale zorg. Jannica heeft een grote passie voor de Bijbel en doctoreerde op het onderwerp 'geweld in de Bijbel'. Vanuit deze Bijbelkennis zal zij Bijbelstudies aanbieden waarbij iedereen welkom is die de Bijbel beter wil leren kennen. Daarnaast zet ze zich ook in voor de oecumenische studiegroep West-Vlaanderen, de werkgroep 'samen rond de Bijbel' en het interlevensbeschouwelijk Netwerk Brugge.


Beelden van de feestelijke inzegening en bevestiging vindt u hier (klikken)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~