Predikanten

Predikanten/voorgangers te Brugge - 1520 tot heden

LUTHERANEN

SPRENGER,  Jacobus

1520-1521


VAN DOMMELE,  Hector 

1521-1527

verbrand 12-10-1527

DE SMET,  Maerten

1527-1531


VANDER CLOET,  Anthuenis 

1527-1531

onthoofd 22-04-1531

BASSE, Wouter 

1531-1541

onthoofd 15-01-1541

GHEERAERTS,  Ghysbrecht J.

1541-1542

onthoofd 04-08-1542

VANDER EECKE,  Erasmus

1542-1545


DELEEN,  Wouter

1545-1550


REGUIS,  Carolus

1550-1557


DOOPSGEZINDE GEMEENTE

VERMAETE,  Pauwels

1540-1558

verbrand 15-10-1558

DE RORE,  Jacob

1558-1569

verbrand 08-06-1569


CALVINISTISCH-HERVORMDE GEMEENTE

DE LA HAYE, Philibert 

1552-1553

onthoofd 09-12-1553

LE ROUX,  Pierre 1552-1553

1552-1553

levend verbrand 07-07-1553

LAMBRECHT,  Jan s’H. 

1552-1553

onthoofd

CUENINCK,  Karel

1553-1557

verbrand 27-04-1557

GABRIELS,  Pieter

1557-1566


HOVIUS,  Johannus

1566-1578


DATHENUS, Petrus

1578-1578


GHENT,  Caspar

1578-1579


HAREN,  Jan

1578-1584

Waalse Gemeente

MOREL,  Firmin 

1578-1584

huispredikant van de Prins

CAPITO,  Johannes

1579-1584

eerste voorzitter

VAN DEN BERGHE,  Theodorus

1579-1584


LAMOT,  Jan

1579-1584


LOPIUS,  Adrianus

1580-1618

Bruggeling

AGRICOLA,  Carolus

1581-1584


BASELIUS,  Jacobus

1581-1584


PLATEEL,  Gerardus

1581-1584


MERLIN,  Christiaan

1583-1584

Bruggeling

DE LA DREVE,  Jacques

1584-1584

Waalse Gemeente
VAN ALTENA, Robbertus H.

1815-1832


STILLEMANS,  Arnold J.

1853-1876


VAN HELDEN,  Gysbertus

1876-1888


BAERVELDT,  Gerrit  A.

1888-1900


VAN IPEREN, Cornelis J.

1900-1918

Hulppredikant 1912

VERVELD,  Stado J.

1930-1935


STERK,  Jan

1935-1941


SCHUTTE,  Hendrik W.

1941-1950


VAN DER SCHOOT,  Ydo

1950-1957


BEERNINK,  Tunetus H.L.

1957-1962


DE JONG,  Jelle

1963-1968


VEEN,  Jan

1968-1973


SCHOUTEN,  Geertruida

1973-1978

Eerste vrouwelijke predikant

DE BEUN,  Johannes C.

1979-2012


VAN DER SAR,  Frans S. J.

2012-2017


DE PRENTER, Jannica

2019-heden