Missie

Missieverklaring van de VPKB Brugge

(Deze missieverklaring werd opgemaakt door de kerkenraad na  analyse van schriftelijke enquêtes over het kerk-zijn in de VPKB Brugge in 2011 en 2018.)


Vier kernwoorden worden vooropgesteld, die in de hele missieverklaring  naar voren zullen komen:

- bezinning en gebed

- onderricht

- gemeenschap

- trouw


Kernomschrijving:

Onze kerk is een heterogene groep  gelovigen, die zich prettig voelt bij een traditionele aanpak , maar toch openstaat voor vernieuwende inbreng.

Dit uit zich in de zondagse erediensten, waarin bovenstaande kernwoorden steeds weer tot uiting komen.


Doelgroep:

Als doelgroep zien wij iedereen die een "passie" heeft voor het geloof. M.a.w. mensen die samen op weg willen gaan, zoekend naar geloof, en daarbij een beroep doen op onze geloofsgemeenschap.

Wij willen samen antwoorden zoeken op hun specifieke vragen , in de mate van onze mogelijkheden, naast de uitnodiging tot het meebeleven van de zondagse eredienst.

We willen er zijn voor anderen vanuit onze geloofsovertuiging om de Goede Boodschap geloofwaardig in woord en daad om te zetten.


Normen, waarden en overtuigingen:

Het is evident dat de Bijbelse normen en waarden centraal dienen te staan, zoals die in Gods Woord weergegeven worden als vruchten van de Geest: hoop, liefde, vreugde, en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, trouw ...... (Cf. Galaten 5: 22)

Wat ons drijft is onze overtuiging dat God de wereld liefheeft en ons vraagt dit naar vermogen uit te dragen.


De opdracht die wij stellen:

We willen wegen blijven  zoeken om onze protestantse geloofsgemeenschap te verdiepen, en ons getuigenis in Brugge en ommeland te verbeteren,  door dienstbaar te zijn en te blijven, en in dialoog te blijven met onze moderne samenleving en cultuur.


Opgemaakt te Brugge op 21 oktober 2011 en 15 maart 2019