Missie

Missieverklaring van de VPKB BruggeOnze gemeenschap

Wij zijn een kleine en diverse protestantse gemeenschap in Brugge. Met hoofd, hart en handen willen wij invulling geven aan ons geloof. Dat betekent voor ons dat we niet alleen getuigen van het evangelie, maar het goede nieuws ook uit willen dragen in Brugge en het Brugse Ommeland. Onze protestantse traditie is ons dierbaar, maar we staan wel open voor een vernieuwende aanpak. Belangrijke kernwaarden voor ons zijn: geloof en gebed, onderricht, gemeenschap en trouw. 


Geworteld in de Schrift

De Bijbel is het kloppend hart van onze gemeenschap. Het is de bron van waaruit we ons geloof beleven. Onze normen en waarden, en hoe wij met elkaar omgaan, worden door de Schrift bepaald. We herkennen ons in het bijzonder in de vruchten van de Geest in de Galatenbrief:


Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Galaten 5:22-23


Gastvrijheid, eenheid en verbondenheid

Het is ons verlangen om een gastvrije gemeenschap te zijn, waar mensen leven vanuit het evangelie, naar elkaar omzien en mogen groeien in hun persoonlijke relatie met God. We zien de kerk als lichaam van Christus, waarin de vele leden in hun verscheidenheid samenwerken en elkaar wederzijds aanvullen (Rom 12:3-8; 1 Kor 12:12-27). Verschillen in geslacht, geaardheid of cultuur mogen er in de kerk niet toe doen. Wat ons drijft is de liefde van Christus. Jezus is het hoofd van de kerk en in Hem zijn wij allen verbonden, ondanks onze verschillen. Ieder mens mag zich door Hem geliefd weten. Wees dus welkom bij ons!


Samen op weg gaan

Wij willen ons ervoor inzetten om samen met mensen op weg te gaan die zoeken naar geloof en gemeenschap. Samen met hen willen we antwoorden zoeken op hun specifieke vragen en noden. We hopen zo dat mensen op het spoor mogen komen van Gods genade en Jezus leren kennen als Heer en redder. We doen dit in onze zondagse eredienst, in toerusting, pastorale zorg en gemeenschapsopbouwende activiteiten.


Protestantisme in dialoog

We willen ook blijven zoeken naar wegen om ons protestants getuigenis te verdiepen en te verbreden in Brugge en het Brugse Ommeland. Wij doen dit door in dialoog te blijven met de moderne samenleving, door dienstbaar te zijn en te blijven en door samen te werken in oecumenisch en interlevensbeschouwelijk verband.Besproken op de kerkenraadsvergadering op 11 oktober 2022.

Aangepast en goedgekeurd op vrijdag 14 oktober 2022.