MEDITATIE
kerkstempel

Meditatie


Online diensten


Op zondag 2 augustus hadden we onze laatste online dienst: een sfeervolle afronding van de zomerreeks over Jeremia waarin de terugkeer van de ballingen raakte aan onze eigen terugkeer. De introductie van de diensten, ook de eerste reeks die over het Bijbelboek Prediker ging, laten we hieronder nog even staan. Alle diensten zijn terug te zien op het YouTube kanaal van onze predikant (hier klikken).

Er blijft in onze gemeente wel een audio online aanbod, waarop u de lezingen en de preek van de zondag van onze predikant kunt beluisteren. De "knop" Podcast VPKB Brugge vindt u bovenaan op de homepagina van deze website, juist onder de"f" knop van Facebook.

Zomerreeks over Jeremia

Voor het monastieke tijdschrift de Kovel schreef Ds. Jannica de Prenter een artikel over schepping en chaos in het boek Jeremia.  (hier klikken) . Van dit artikel maakte zij een online zomerreeks. Het werd een bloemlezing van scheppingsteksten. Profetieën over grote droogte, wrange vruchten, en de omkering van de schepping komen voorbij, maar ook Jeremia's ervaringen van dreigende ballingschap, en zijn woede en frustratie om een samenleving op drift waar ongerechtigheid en valse profeten de toon voeren, kwamen aan bod.

Wie vandaag Jeremia leest,  wordt aangespoord tot herschepping, een opnieuw openbloeien voor de schepping .... een ecologische bekering. Een profetische stem die juist vandaag herkenbaar is.
Lucht en leegte: alles is leegte

Van zondag 26 april tot en met 24 mei stond het Bijbelboek Prediker in onze online diensten centraal. Het werd een zeer gewaardeerde vijfdelige reeks.

Het eerste deel kreeg de beginwoorden van Prediker mee: "Lucht en leegte: alles is leegte". Daarna volgde:  "Welk voordeel heeft de mens van al zijn gezwoeg?" , "Alles heeft zijn tijd" en "Geniet en  vind vreugde in de tijd die je gegeven is". Het laatste deel had als thema: "Als het leven kwetsbaar wordt" .


Onze predikant Ds. de  Prenter leidde eind vorig jaar al een Bijbelstudie over dit bijzondere boekje, en maakte er een boeiende  prekenreeks van. 


De Bijbelse wijsheidsliteratuur is bijzonder actueel in deze coronatijd. Prediker zoekt en zoekt en hij stelt levensvragen. Onze predikant had ook vragen voor de gemeenteleden. De antwoorden werden op een creatieve, anonieme manier in de diensten verwerkt.


                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Als hij ons thuis brengt


Een tekst van Jannica de Prenter gelezen op onze  kerkenraadsvergadering waarop we de hervatting van onze erediensten bespraken. Op film gezet met muziek uit de tijd van de Reformatie door Jacob Van Eyck (1590 - 1657) "Der Fluyten Lusthof: Psalm 134".

                                                          

U vindt de YouTube versie hier (klikken).


                                                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Raak mij aan met uw liefde, dat mijn ogen open gaanEen tekst van Jannica de Prenter gelezen op onze extra kerkenraadsvergadering waarop we de corona maatregelen bespraken. Op film gezet met muziek uit de tijd van de Reformatie door Jacob Van Eyck (1590 - 1657) "Onse Vader in Hemelryck".

                                                          

U vindt de YouTube versie hier (klikken).


                                                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Copyright © Protestantse Kerk Brugge