Nieuws
kerkstempel

Nieuws


Van Adam en Eva tot Franciscus

Een leesplan van het Vlaamse Bijbelgenootschap voor de maand september waarin we aandacht vragen voor de Schepping.

Het is een groene draad met Bijbelse meditaties waaraan ook onze predikant Ds. de Prenter meewerkte.


Te volgen via de gratis App Mijn Bijbel. Meer informatie vindt u hier en, ook voor de goede instructies, hier.                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~


Heropstart erediensten


Vanaf 30 augustus gaan onze diensten om 10.00u door in de St. Walburgakerk, St. Maartenplein, 8000 Brugge.


Op de pagina HEROPSTART van deze website vindt u de nodige informatie over deze diensten en de maatregelen die er van kracht zijn. De pagina zal regelmatig worden bijgewerkt. 


                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~


Afronding online diensten


Op zondag 2 augustus hadden we onze laatste online dienst: een sfeervolle afronding van de zomerreeks over Jeremia waarin de terugkeer van de ballingen raakte aan onze eigen terugkeer. De introductie van de diensten, ook de eerste reeks die over het Bijbelboek Prediker ging, laten we hieronder nog even staan. Alle diensten zijn terug te zien op het YouTube kanaal van onze predikant (hier klikken).

Er blijft in onze gemeente wel een audio online aanbod. Vanaf 30 augustus maakt onze predikant een podcast waarop u de lezingen en de preek van de zondag kunt beluisteren. De podcasts verschijnen steeds op de homepagina van deze website.

Zomerreeks over Jeremia

Voor het monastieke tijdschrift de Kovel schreef Ds. Jannica de Prenter een artikel over schepping en chaos in het boek Jeremia.  (hier klikken) . Van dit artikel maakte zij een online zomerreeks. Het werd een bloemlezing van scheppingsteksten. Profetieën over grote droogte, wrange vruchten, en de omkering van de schepping komen voorbij, maar ook Jeremia's ervaringen van dreigende ballingschap, en zijn woede en frustratie om een samenleving op drift waar ongerechtigheid en valse profeten de toon voeren, kwamen aan bod.

Wie vandaag Jeremia leest,  wordt aangespoord tot herschepping, een opnieuw openbloeien voor de schepping .... een ecologische bekering. Een profetische stem die juist vandaag herkenbaar is.
Lucht en leegte: alles is leegte

Van zondag 26 april tot en met 24 mei stond het Bijbelboek Prediker in onze online diensten centraal. Het werd een zeer gewaardeerde vijfdelige reeks.

Het eerste deel kreeg de beginwoorden van Prediker mee: "Lucht en leegte: alles is leegte". Daarna volgde:  "Welk voordeel heeft de mens van al zijn gezwoeg?" , "Alles heeft zijn tijd" en "Geniet en  vind vreugde in de tijd die je gegeven is". Het laatste deel had als thema: "Als het leven kwetsbaar wordt" .


Onze predikant Ds. de  Prenter leidde eind vorig jaar al een Bijbelstudie over dit bijzondere boekje, en maakte er een boeiende  prekenreeks van. 


De Bijbelse wijsheidsliteratuur is bijzonder actueel in deze coronatijd. Prediker zoekt en zoekt en hij stelt levensvragen. Onze predikant had ook vragen voor de gemeenteleden. De antwoorden werden op een creatieve, anonieme manier in de diensten verwerkt.


                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Als hij ons thuis brengt


Een tekst van Jannica de Prenter gelezen op onze  kerkenraadsvergadering waarop we de hervatting van onze erediensten bespraken. Op film gezet met muziek uit de tijd van de Reformatie door Jacob Van Eyck (1590 - 1657) "Der Fluyten Lusthof: Psalm 134".

                                                          

U vindt de YouTube versie hier (klikken).


                                                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Contextueel Bijbellezen


In de maand juli organiseerde onze predikant een speciale Bijbelgesprekskring. De gevolgde methode, contextueel Bijbellezen, wil Bijbelteksten laten leven en  relevant laten worden voor het leven van alle dag.

Het lijkt een uitermate geschikte methode die past bij onze ervaringen van kwetsbaarheid tijdens de coronacrisis.

De aanpak vraagt om kleine groepen en dat past ook bij de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen die voorlopig nog van kracht zijn.

De mogelijkheid om in september nogmaals een kring te organiseren wordt overwogen.  U vindt de nodige uitgebreide in formatie in de flyer (klikken). Ook de website van de VPKB geeft informatie (klikken).


Zoals u in de flyer ziet was de voorbereiding en organisatie een samenwerking tussen de predikanten  van Antwerpen-Zuid en Brugge.


Contextueel Bijbellezen geeft je een kans om met elkaar zin en duiding te geven aan moeilijke ervaringen, door te luisteren naar elkaar en de Bijbel.                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~

VPKB-Verklaring tegen racisme


De Synodale Raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) heeft in een schrijven aan al haar kerken een duidelijk standpunt ingenomen en geschokt gereageerd op een gebeurtenis die de laatste weken wereldwijd veel reacties heeft opgeroepen.


U vindt de verklaring, die ook als perscommuniqué is verschenen hier (klikken). Hij is ook te vinden op de website van de VPKB https://nl.protestant.link
                                                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~Raak mij aan met uw liefde, dat mijn ogen open gaanEen tekst van Jannica de Prenter gelezen op onze extra kerkenraadsvergadering waarop we de corona maatregelen bespraken. Op film gezet met muziek uit de tijd van de Reformatie door Jacob Van Eyck (1590 - 1657) "Onse Vader in Hemelryck".

                                                          

U vindt de YouTube versie hier (klikken).


                                                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~

FACEBOOKGROEP


Onze predikant Ds. Jannica de Prenter heeft een facebookgroep voor onze kerk gemaakt. Het is een besloten groep: alleen de groepleden kunnen berichten plaatsen en op het plaatsen zit wel controle. U kunt als volgt een lidmaatschap aanvragen:


- Ga naar facebook.com

- Typ onder "zoeken" in: Protestantse Kerk Brugge

- U ziet een blauwe balk met "lid worden"

- Als uw aanvraag is goedgekeurd, wordt u toegevoegd aan de groep


Nog eenvoudiger is even op de "f" in de kop van de Welkompagina op deze site klikken. U komt dan direct op de nieuwe facebookpagina en kunt aanvragen.


                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Copyright © Protestantse Kerk Brugge