Nieuws

Nieuws

Bijbelevent: Schepping, Klimaat en Profetische kritiek.


Op zaterdag 8 mei is er in Zevenkerken (Abdijkerk, Bijbelhuis, Hoeve, Binnenplein, Abdijtuinen en Adijbos) een Bijbelevent van 11.00 - 17.30u. Een mooi programma dat u de schepping in woord, kunst, muziek en natuur laat beleven. Niet te missen is gastspreker Bart Moeyaert. Ook onze predikant werkt mee aan dit programma.

Voor een aantal programmaonderdelen is inschrijving vereist. Klik hier om het programma te bekijken. Info en inschrijving via: info@bijbelhuiszevenkerken.be

Het programma wordt steeds aangepast aan de noodzakelijke coronamaatregelen. We hopen dat het door kan gaan. 

De affiche is ontworpen door Nadine Van Parys (Adventskerk Brugge)~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bijbelleerhuis: Schepping, Klimaat en Profetische kritiek


Het onderwerp van de Bijbelevent komt terug in een serie bijbelleerhuis namiddagen in mei en juni. Ds. Jannica de Prenter organiseert ze in samenwerking met Jean Bastiaens in beperkte groep in het Bijbelhuis. Indien de omstandigheden dit niet toelaten, wordt het een online initiatief.


Klik hier om de affiche te bekijken. Inschrijven is vereist en kan via: info@bijbelhuiszevenkerken.be
~~~~~~~~~~~~~~~~~


Zeven kruiswoorden


Voor de kerkbode van maart heeft Ds. Jannica de Prenter een overdenking geschreven over de kruiswoorden van Jezus. Ze geeft achtergronden uit de Psalmen en bij elk kruiswoord is er een bijpassend gedicht. In de lijdensweek maakt ze van elk kruiswoord een video-meditatie die we ook zullen delen op deze website.


De overdenking vindt u in onze kerkbode (klikken) en staat inmiddels ook op website van de VPKB (klikken).


Naast het recente nummer vindt u op de pagina KERKBODE van deze website ook voorgaande nummers.


~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nieuwe prekenreeks: Numeri


In de veertigdagentijd wordt er een nieuwe prekenreeks aangeboden over het boek Numeri. Een boeiend maar soms ook onbekend Bijbelboek. Het zijn verhalen over de 40-jaar durende tocht door de woestijn: over honger en dorst, verzanden in gemopper en gemor en toch maar weer op weg gaan. Steeds is er ook een leesspoor uit het Johannesevangelie. Ds. Jannica de Prenter maakte er een liturgische kijktafel bij die u hierboven ziet.


De link naar de online diensten vindt u steeds op de WELKOM pagina. Iedere zondag morgen wordt er een toegevoegd.~~~~~~~~~~~~~~~~~


Lectio Divina in de 40-dagentijdVoor de 40-dagentijd biedt ds. jannica de Prenter weer Lectio Divina aan. Het is een oude leesmethode die bestaat uit het 'lezen', 'overdenken', 'bidden' en 'eigen maken'. Het  wordt een reeks van zes Lectio Divina's over het lijden van Jezus: samen stilstaan bij zijn eenzame lijdensweg met een tekst uit het Johannesevangelie. U krijgt een voorproefje in het filmpje dat u hier vindt (klikken)~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pro-News


Is de nieuwe naam van het drie maandelijkse tijdschrift van de VPKB. Het Winternummer met o.a. boodschappen uit de districten vindt u hier. 

Het is één van de communicatiemiddelen van de kerk, maar met twaalf pagina's vrij beperkt. Meer en meer recente informatie vindt u op de VPKB website en faceboek pagina.


~~~~~~~~~~~~~~~~~


Regionale samenwerking Brugge-Kust


Zoals u hierboven ziet werken de VPKB kerken, Brugge, Knokke en Oostende sinds kort nauwer samen om de drie gemeentes een divers online aanbod te bieden.

De voorgangers Ds. Robbert Veen, Ds. Jannica de Prenter en Dhr. Andries Boekhout maken één keer per maand een regiodienst en op de vrije zondag van de voorganger wordt naar diensten in de andere gemeentes verwezen.


Een link naar de eerste online regiodienst op zondag 20 december vindt u, net als de andere diensten, op de WELKOM pagina van deze website.~~~~~~~~~~~~~~~~~


Woestijnlied


Exodus, de tocht door de woestijn, was voor  Jannica de Prenter de inspratie voor de beeldmeditatie die u hier vindt.


Op de pagina MEDITATIE staan er naast dit gedicht ook links naar andere gedichten en prekenreeksen van haar.


~~~~~~~~~~~~~~~~~


Lectio Divina

Een zeer oude Bijbel leesmethode die in 't Keerske in een kleine groep werd gebruikt en aansprak. Er bleek, juist in deze tijd, ook interesse te zijn om online thuis mee te doen.

Meer over de achtergrond en de toepassing vindt u in de kerkbode van november op de pagina KERKBODE.


Op de pagina MEDITATIE vindt u alles voor online gebruik van deze methode.


~~~~~~~~~~~~~~~~~


500 jaar protestantisme in Brugge


Deze herdenkingsdienst op 25 oktober  werd een feestelijke dienst met gasten uit de brede oecumenische kring. Een reformatiedienst in de barokke Walburgakerk met een dankwoord van Ds. Brouwer die de paus citeerde en Mgr. Aerts die een lied uit een Luthers zangboek (1524) aanhaalde.

Een film op Youtube, waarvoor dank, geeft de feestelijke dienst, ondanks akoestische problemen, goed weer (klikken). Kerknet zorgde voor een mooi verslag (klikken).


Vanwege de tweede coronagolf werd deze dienst spijtig genoeg ook de afsluiting van twee maanden protestantse diensten in de ruime Walburgakerk.  We gaan online verder, maar we hopen binnenkort weer terug te komen en weten dat we welkom zijn.


~~~~~~~~~~~~~~~~~


St.-Walburgakerk


Deze kerk is ons tweede thuis geworden. Sinds 30 augustus houden we er protestantse erediensten  die aan de noodzakelijke corona-voorschriften voldoen.

Er was in de afgelopen periode zelfs voldoende ruimte voor onze speciale vieringen: gezamenlijk met Oostende, een memoriam dankdienst en op 25 oktober een herdenkingsdienst "500 jaar Reformatie in Brugge". Deze herdenking had een oecumenisch karakter met vertegenwoordigers uit de brede oecumenische kring. 


Wij zijn dankbaar dat we van deze gastvrijheid mogen genieten. Onze predikant Ds. Jannica Deprenter heeft dit na het tekenen van het contract met de kerkraad van de St.-Walburgakerk in een brief verwoord.                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~


Meditatie


Een nieuwe pagina op deze website. U vindt er uitleg en een link naar de online YouTube-diensten die onze predikant Ds. de Prenter het afgelopen jaar maakte en de online versie van Lectio Divina.


Ook vindt u er gedichten die ze maakte en met muziek op film heeft gezet.                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~


FACEBOOKGROEP


Onze predikant Ds. Jannica de Prenter heeft een facebookgroep voor onze kerk gemaakt. Het is een besloten groep: alleen de groepleden kunnen berichten plaatsen en op het plaatsen zit wel controle. U kunt als volgt een lidmaatschap aanvragen:


- Ga naar facebook.com

- Typ onder "zoeken" in: Protestantse Kerk Brugge

- U ziet een blauwe balk met "lid worden"

- Als uw aanvraag is goedgekeurd, wordt u toegevoegd aan de groep


Nog eenvoudiger is: even op de "f" in de kop van onze WELKOM pagina klikken. U komt dan direct op de facebookpagina en kunt een lidmaatschap aanvragen.                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~