Kerkgebouw

Geschiedenis van het kerkgebouw


De naam 't Keerske is afgeleid van het gilde van de keersengieters (kaarsengieters), die in de 16de eeuw in de kapel huisden. Een andere naam voor de kapel is de Sint-Pieterskapel. Deze werd gebouwd in de 11de eeuw in opdracht van Robrecht de Fries, graaf van Vlaanderen, die een speciale eerbied voor Petrus had. De kapel werd gebouwd op de Sint-Catharinakrocht.


In 1127 werd Karel de Goede, graaf van Vlaanderen, vermoord in de Sint-Donaaskerk op de Burg (tijdens de Franse Revolutie afgebroken). Hierdoor was de kerk ontheiligd, zodat de rouwdienst in de Sint-Pieterskapel was.


Begin 14de eeuw namen de kruisboogschutters de kapel in gebruik en eind 16de de gilde der keersengieters. In de 18de eeuw was er een restauratie. Na die tijd heeft het gebouw nog dienst gedaan als herberg, dancing, bokszaal en opslagplaats!


Vanaf 1938 huurde de Gidsenbond de kapel van de stad Brugge. Sinds 1960 staat het gebouw als monument geklasseerd.

U kunt hier een document bekijken uit 1966 waarin het gebouw als monument wordt geklasseerd. De gerestaureerde kapel wordt sedert 8 december 1984 gebruikt door de Verenigde Protestantse Kerk en de Engelse Kerk.


Onder het kerkgebouw bevind zich nu nog altijd de kelder, amper twee meter diep, gelegen onder de kapel. Hier bevinden zich de resten van de crypte 'Sint-Katharina in de Krog'.

In de tekst van het nochtans uitgebreid Open Monumentendagboekje vindt men het niet nodig die benaming verder uit te leggen.

Wat er wel vermeld wordt is dat tijdens de middeleeuwen die ruimte o.a. door pottenbakkers en pijl- en boogmakers gebruikt werd enerzijds als verkoopruimte anderzijds als vergaderzaal.

Let vooral op de rommel: een ladder, een kapotte bidbank. Neen, in elke kelder ligt er rommel, let daarom vooral op deze Doornikse zuil, bekroond met een kapiteel versierd met bladeren. Er staan twee van die zuilen in de crypte en ze zouden 13de eeuws of eventueel nog ouder zijn.


Meer informatie kunt u lezen in "Geschiedenis van het Keerske"


Voor meer foto's van de kapel kunt u een kijkje nemen in het fotoalbum.


foto kelder 2
foto kelder 1
foto kelder 3