Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis van het Protestantisme in Brugge


Vanaf het eerste kwart van de 16de eeuw klopt de slagader van het Hervormingsleven te Brugge. De in 1520 ontstane en gevormde Lutherse gemeente getuigt van een opvallende vitaliteit en is sedert 1527 goed vertegenwoordigd en sterk georganiseerd. Ze wordt erkend op 1 juni 1576. Dit duurt tot de "val van Brugge" in mei 1587.


Tijdens de regering van koning Willem I komen we weer een protestantse gemeenschap tegen en wordt ze opnieuw erkend op 22 januari 1817; na 1830 wordt het stiller.

In 1853 wordt Brugge in de Bond van Protestants Evangelische Kerken van België opgenomen. In 1886 wordt een woonhuis in de Witte Leertouwersstraat 47 gekocht, waarvan de twee gelijkvloers achter elkaar liggende kamers worden omgebouwd tot vergaderlokaal. In 1939 wordt het grondig gerestaureerd en ingericht als noodkapel. Op 2 mei 1953 wordt de gemeente van Brugge door de officiële instanties  erkend.


Eind 1984 verhuizen we naar 't Keerske. In deze historische kapel is er zondagsmorgens om 10.00 uur een dienst van de Protestantse  Kerk en 's avonds om 18.00 uur van de Anglicaanse gemeenschap in Brugge.


Onze predikant Ds. Jannica de Prenter heeft in juni 2023 een boekje over het protestantisme in Brugge geschreven dat ook in het Frans en Duits is vertaald. Klik op de gewenste versie:


-Het Protestantisme in Brugge

-Le Protestantisme à Bruges

-Protestantimus in Brügge

foto Keerske
foto kerkingang
foto kerkzaal