Nieuws

Nieuws

Vacature Predikant

 

Ds. van der Sar gaat per 1 oktober van dit jaar met emeritaat (pensioen). We hebben dit tot onze grote spijt aan het einde van januari vernomen, maar hebben begrip voor zijn besluit.

Inmiddels proberen we de vacature in te vullen. Een advertentie die u op verschillende websites terug zult kunnen vinden, vindt u ook hier.

 

Een profielschets van de gemeente vindt u onder de rubriek ALGEMENE INFO.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Honger en Dorst in Afrika

 

De immense problemen in sommige delen van Afrika hebben de laatste tijd volop aandacht in het nieuws gekregen.

Protestantse Solidariteit roept op tot actie. Voor noodhulp wordt meestal samengewerkt met ACT Alliance, een organisatie van 144 kerken/diaconale organisaties.

Op zondag 19 maart was onze uitgangscollecte voor dit doel bestemd en er werd inmiddels een flink bedrag overgemaakt.

 

Uiteraard kunt u ook storten op rekening BE37 0680 6690 1028 van Protestantse Solidariteit en een fiscaal attest bekomen. De oproep die wij ontvingen vindt u hier.

 

 

 

40 jaar Protestantse Solidariteit

 

Dit jaar bestaat onze Protestantse Solidariteit 40 jaar: een verjaardag die de nodige aandacht krijgt. Elke maand van dit jaar is er een e-mail Nieuwsbrief met interviews, anekdotes en verhalen. Nog niet ingeschreven? Ga naar de website www.protestantsesolidariteit.be en schrijf u in op de Welkom pagina (onderaan). De website geeft u ook een goed beeld van alle projecten.

 

Een project dat op zondag werelddiaconaat, 26 maart, speciale aandacht kreeg, is de modernisering van een orthopedisch atelier in het binnenland van Guinee. Er hoort ook opleiding elders in Afrika bij. Meer over dit project vindt u in de Kerkbode van maart (klik hier) onder de titel Werelddiaconaat.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Kerkmozaiëk

 

Het is u misschien ontgaan, maar Kerkmozaiëk is voortaan: digitaal. De abonnees hebben een brief ontvangen en de digitale versie is terug te vinden op de nieuwe site van de VPKB: nl.protestant.link (klikken). Daar vindt u ook de reden voor deze "reformatie".

 

De eerste artikelen waren een terugblik naar het oude blad, met een bloemlezing van verschenen artikelen, maar inmiddels is er al volop nieuw materiaal geplaatst. Er is ook een archief.

 

We hopen dat ook niet-abonnees hun weg naar achtergronden en ontwikkelingen in Kerkmozaiëk zullen vinden. Voor de abonnees is het misschien even wennen, maar velen hebben er ook naar uitgekeken en sparen abonnementskosten (win-win).

 

Veel leesgenot!

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

Copyright © Protestantse Kerk Brugge