Nieuws
kerkstempel

Nieuws

Bidweek voor de Eenheid

 

Op vrijdag 18 januari begint de bidweek voor de eenheid van de christenen. Ook onze kerk doet daar volop aan mee.

Op zondag 20 januari is er om 10.00u een gezamenlijke dienst in 't Keerske met de Anglicaanse gemeenschap. Reverend Augistine Nwaekwe en Dr. Jannica de Prenter zullen deze dienst gezamenlijk leiden.

 

Op diezelfde zondag is er in de namiddag om 16.00u een oecumenische gebedsdienst in de Sint Salvatorkathedraal. Dit jaar hebben wij de leiding. Dat betekent dat ons koor mee zal werken en dat Jannica samen met andere voorgangers zal voorgaan.

 

 

Beide diensten worden van harte aanbevolen door de kerkenraad.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Zingen is tweemaal bidden.

 

De oecumenische werkgroep "Samen rond de Bijbel" heeft voor de komende maanden in vier Brugse kerken ontmoetingen voorzien waarbij het lied speciale aandacht krijgt.

 

De eerste ontmoeting was een "Adventswake" in het teken van "Wachten is hopen..." en vond plaats in de Sint-Godelievekerk.

 

De tweede ontmoeting is in de Adventkerk:

 

Woensdag 27 februari van 19.30- 21.00u.

Frèren Fonteinstraat 9, 8000 Brugge

 

Meer informatie over de ontmoetingen en de deelnemende kerken vindt u hier (klikken).

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jannica slaagt voor haar kerkelijk examen

 

Op 28 november haalde Jannica haar VPKB examen, één van de laatste vereisten voor toelating als predikant.

De verdere route vindt u in een artikel van de beroepingscommissie in onze kerkbode van dec/jan (hier klikken).

 

In augustus 2018 begon Dr. Jannica de Prenter haar Brugse proponentschap. In de praktijk werd dat door iedereen ervaren als "we hebben een nieuwe predikant" maar ze is predikant in opleiding. Ze woont inmiddels wel in de pastorie, en gaat, afgezien van haar vrije zondagen, steeds bij ons voor in de zondagse eredienst.

Ze is ook met kennismakingen en pastoraal werk gestart en verzorgt de overdenkingen in de kerkbode en levert daarnaast meestal ook een aantal bijdrages.

In de kerkbode van augustus (hier kikken) vertelt ze over haar proefschrift dat over het oudtestamentische boek Jozua gaat. Ze focust op het geweldadige karakter van de oorlogsverhalen.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ProFest

 

Een feestelijke dag voor protestanten, dat moet de algemene kerkvergadering (klinkt heel wat zwaarder) op 30 mei 2019 in Gent worden. We kondigden het in het juni/juli nummer van de kerkbode al aan en zullen er begin volgend jaar zeker op terug komen. Inmiddels kunt u al een kijkje nemen op de website www.profest.be Vanaf 1 augustus kunt u er al inschrijven.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Nieuwe themawandeling met apps nu ook via deze website!

 

Tijdens het Erfgoedweekend, waaraan wij als 't Keerske ook deelnamen, werd op 21 april een nieuwe wandelroute gelanceerd op app Xplorebruges. De focus ligt op de verschillende levensbeschouwingen in Brugge en voert langs de locaties die er verband mee houden.

 

De thema wandeling heet: Gesloten/open deuren. Brugse levensbeschouwingen. Klik hier

 

Erfgoedcel Brugge heeft voor deze wandeling in 't Keerske filmopnames gemaakt voor een kort filmpje. U kunt het tijdens de wandeling bekijken, maar u vindt het natuurlijk ook hier (klikken). In de kerkbode van mei doet mevr. Dany Constant verslag van de filmopnames waarin zij onze gemeente belicht. Bedankt Dany!

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

500 jaar Reformatie. Afsluiting Lutherjaar.

 

Onze tentoonstelling, geïnspireerd door het Lutherjaar (500) en het ontstaan van het protestantisme, was een succes. Op onze Webpagina LUTHER vindt u de presentatie die werd getoond.

 

Ook de Stad Brugge gaf volop aandacht aan de Brugse geschiedenis van het protestantisme. Een artikel van Mevr. Dany Constant vindt u op de LUTHER pagina, maar ook in de kerkbode van februari 2018.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Copyright © Protestantse Kerk Brugge