Nieuws
kerkstempel

Nieuws


Protestantse Solidariteit  heeft gedurende de eerste helft van dit jaar een gedegen serie artikelen over seksueel geweld in Kivu gepubliceerd. Al vele jaren ligt de focus van veel projecten van Protestantse Solidariteit op Centraal Afrika.  Projectbezoeken ter plaatse hielpen mee om een goed beeld van de problematiek te krijgen. Hierdoor kon het team de problemen met kennis van zaken belichten.


De aanleiding voor de artikelen was de gedeelde Nobelprijs voor de vrede voor de Congolese arts Denis Mukwege die al vele jaren fantastisch werk in de regio verricht. Hij krijgt nu erkenning, maar erkenning is niet genoeg. 


De inleiding van de serie verscheen al in begin maart en het laatste deel werd in juli gepubliceerd. Het is echt de moeite waard om de hele serie te lezen. U vindt de artikelen terug op de website www.protestantsesolidariteit.be onder "NIEUWS". U kunt de inleiding (1 maart) beginnen met "lees meer" en aan het einde van het artikel steeds doorgaan naar het volgende.                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(c) Johan Marechal

Inzegening en Bevestiging


Ds. Jannica de Prenter is op zondagnamiddag 7 april ingezegend als predikant van de Verenigde Protestantse Kerk van België (VPKB) en bevestigd aan onze gemeente in Brugge.

't Keerske, onze kapel in het centrum van Brugge, was te klein om de bijna 300 mensen die de dienst bijwoonden te ontvangen. De Abdijkerk in Zevenkerken was een prachtig alternatief en we zijn dankbaar dat we er de dienst in grote kring mochten vieren.


Het was een prachtig, feestelijk gebeuren met veel muziek (combo, koor, orgel en fluit) en veel afwisselingen die er voor zorgden dat velen het niet in de gaten hadden dat het een lange dienst was. Het liturgieboekje dat u hier (klikken) vindt, laat u toe om de orde van dienst met veel detail (nog) eens te bekijken.

Na de dienst waren er korte woorden van dank en volgde er een feestelijke receptie in de kleurige gang van de nabij gelegen school.


Johan en Els Marechal zorgden respectievelijk voor foto's en een video. Inmiddels staan foto's en film gedeelten on-line (hier klikken). Het is een speciale website voor de dienst. Jannica zal ook nog een fotoboek maken dat in 't Keerske ter inzage komt te liggen.


Op de website van de VPKB kunt u een uitgebreid interview met Jannica vinden.  https://nl.protestant.link
~~~~~~~~~~~~~~~~
ProFest


Het werd op 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag) in Gent een feestelijke dag voor protestanten. U vindt een verslag in de kerkbode van juni (klikken)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nieuwe themawandeling met apps nu ook via deze website!


Tijdens het Erfgoedweekend van 2018, waaraan wij als 't Keerske ook deelnamen, werd een nieuwe wandelroute gelanceerd op app Xplorebruges. De focus ligt op de verschillende levensbeschouwingen in Brugge en voert langs de locaties die er verband mee houden.


De thema wandeling heet: Gesloten/open deuren. Brugse levensbeschouwingen. Klik hier


Erfgoedcel Brugge heeft voor deze wandeling in 't Keerske filmopnames gemaakt voor een kort filmpje. U kunt het tijdens de wandeling bekijken, maar u vindt het natuurlijk ook hier (klikken). In de kerkbode van mei doet mevr. Dany Constant verslag van de filmopnames waarin zij onze gemeente belicht. Bedankt Dany!~~~~~~~~~~~~~~~~~~Copyright © Protestantse Kerk Brugge