Predikant
kerkstempel

Over de predikant

Wij hebben op 24 september 2017 samen met onze predikant een afscheidsdienst gehouden. Hij is met pensioen (emeritaat) en zijn vrouw ging hem daarin voor. Over de afscheidsdienst leest u meer in de kerkbode van november 2017.

 

De gemeente Brugge van de VPKB is sinsdien vacant. Op 1 augustus 2018 werd Dr. Jannica de Prenter proponent in Brugge, ze functioneert als predikant en we hopen dat ze in 2019 officieel onze predikant wordt. Onder de NIEUWS pagina en in de Kerkbode vindt u de laatste ontwikkelingen

 

We laten de informatie over het predikantenechtpaar dat afscheid nam, nog even staan.

 

 

Een predikantenechtpaar in Brugge

 

foto ds. Frans van der Sar

Ds. Frans van der Sar

 

Ds. van der Sar werd op zondag 23 september 2012 bevestigd als predikant van de VPKB Brugge. Hij heeft als predikant altijd samengewerkt met zijn echtgenote Ds. Annemarie van Andel.

 

Beiden hebben theologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (NL). Ze zijn in 1981, pasgetrouwd, in duobaan als predikant begonnen in Flevoland. Daarna in Midden-Limburg (Maasbracht e.o.). Ze hebben Brugge leren kennen toen ze verhuisden naar Zeeuws Vlaanderen (combinatie Schoondijke-Groede-Waterlandkerkje). Hun laatste standplaats in Nederland was in de Zaanstreek waar ze ook als diaconaal predikant en predikant jeugdtaken hebben gewerkt.

 

Daarna zijn ze uitgezonden door de PKN (Protestantse Kerk Nederland) voor een driejarige bijzondere opdracht in Nes Ammim (Israel), hun laatste standplaats voor hun vertrek naar Brugge. Hij werkte daar als coördinator van een dialoogprogramma en zij als pastor. Het is voor hen een leerrijke tijd geweest, die een blijvende verbondenheid bracht met allen die zich in Israël inzetten voor vrede en co-existentie.

 

 

 

Ds. van Andel werkt als predikant van de PKN in Zeeuws-Vlaanderen in de gemeente Philippine-Sluiskil-Sas van Gent.

 

foto ds. Annemarie van Andel

Ds. Annemarie van Andel

 

 

 

Het predikantenechtpaar heeft twee kinderen, een dochter en een zoon, die in Nederland en Zwitserland wonen.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Copyright © Protestantse Kerk Brugge