VZW De Vrienden
kerkstempel

VZW De Vrienden

DE VRIENDEN VAN DE PROTESTANTSE KERK VAN BRUGGE

 

Dit is een v.z.w. (vereniging zonder winstoogmerk) die werd opgericht door leden van onze kerk op 23 juni 1957.

 

Het doel, volgens de statuten, is het volgende:

 

"Het ondersteunen van de Verenigde Protestantse Kerk in België te Brugge, door het helpen onderhouden van de onroerende eigendommen en het helpen verwerven van roerende goederen ten behoeve van de eredienst.

Hiertoe worden onder meer religieus-sociaal-culturele activiteiten ontplooid."

 

Vrijwel alle leden van onze kerk zijn lid, mits betaling van een lidgeld van momenteel 10€ per persoon, waarvoor men tevens de kerkbode ontvangt.

 

Voor 2016 waren er de volgende activiteiten:

 

 • 10 januari: nieuwjaarsreceptie
 • woensdag 23 maart Concert "Leçons de Ténèbres (Couperin) Toegangskaarten vvk. €11 add. €13 Leden €8
 • zondag 5 juni Receptie bij de start van "Open Kerken", na de kerkdienst.
 • vrijdag 22 juli 17.00u Causerie door Bert van Dijk (Mercy Ships) gevolgd door een wijn- en kaasavond (Inschrijven)
 • zaterdag 13 augustus 10.00u. Uitstap naar Meetjesland. (Inschrijven)
 • donderdag 8 september 10.30u Bezoek aan de ambtswoning van de gouverneur van W-Vlaanderen
 • zaterdag 17 september 19.00u Beenhamavond (Inschrijven)
 • vrijdag 21 oktober 20.00u 't Keerske toneelopvoering "Ons moeder in den Grooten Oorlog" Vrijwillige bijdrage voor "De Ark"
 • vrijdag 16 december 20.00u Kerstzangavond, inkom gratis

 

 

 

De vzw leverde in 2016 een financiële bijdrage voor het plaatsen van een nieuw tapijt in de kerk. Een groot deel van de inkomsten uit socio-culturele activiteiten gaat naar tweejaarlijkse sociale doelen. In het verleden kon de vzw "De Vrienden van de VPKB Brugge" een mooi bedrag schenken aan resp.: Het Verlaten Kind, Poverello, Palliatieve Zorg Brugge en het Opvangtehuis voor vrouwen "De Brug", de Arkgemeenschap. Voor 2017 en 2018 steunen wij de MUG-Heli

 

De activiteiten voor 2017 zijn de volgende:

 

 • 15 januari: nieuwjaarsreceptie
 • vrijdag 19 mei 17.00u Spreekbeurt Ludo Vandamme "De Calvinistische Republiek te Brugge" gevolgd door een wijn- en kaasavond (Inschrijven)
 • zondag 4 juni Receptie bij de start van "Open Kerken", na de kerkdienst.
 • vrijdag 14 juli 20.00u "@ Bach". Concert met Dimos de Beun en Annelies Decock. €8 VZW-leden €10 niet-leden
 • zaterdag 2 september. Uitstap naar Sluis en Nieuwvliet. (Inschrijven)
 • zaterdag 23 september 19.00u BBQ in 't Keerske ten voordele van MUG Heli (Inschrijven)
 • zaterdag 14 oktober 20.00u 't Keerske "Color 12 guitares" Bekende klassieke muziek. €8 VZW-leden €10 niet-leden
 • vrijdag 22 december 20.00u Kerstzangavond, inkom gratis.

 

Meer informatie over de activiteiten vindt u hier (klikken). Als er moet worden ingeschreven (lijst in 't Keerske) zijn de activiteiten niet kosteloos.

 

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 

 • Voorzitter: Mevr. D. Constant-Favorin
 • Vice-voorzitter: Dhr. D. Schittecat
 • Secretaris: Ds. F.S.J. van der Sar
 • Penningmeester: Dhr. W. ten Kate
 • Leden:
 • Dhr. B. Deblauwe
 • Dhr. A. Deceuninck
 • Dhr. W. Buys

Copyright © Protestantse Kerk Brugge