VZW De Vrienden
kerkstempel

VZW De Vrienden

 

DE VRIENDEN VAN DE PROTESTANTSE KERK VAN BRUGGE

 

Dit is een VZW (vereniging zonder winstoogmerk) die werd opgericht door leden van onze kerk op 23 juni 1957.

 

Het doel, volgens de statuten, is het volgende:

 

"Het ondersteunen van de Verenigde Protestantse Kerk in België te Brugge, door het helpen onderhouden van de onroerende eigendommen en het helpen verwerven van roerende goederen ten behoeve van de eredienst.

Hiertoe worden onder meer religieus-sociaal-culturele activiteiten ontplooid."

 

Vrijwel alle leden van onze kerk zijn lid, mits betaling van een lidgeld van momenteel 10€ per persoon.

 

De VZW leverde in 2016 een financiële bijdrage voor het plaatsen van een nieuw tapijt in de kerk. Een groot deel van de inkomsten uit socio-culturele activiteiten gaat naar tweejaarlijkse sociale doelen. In het verleden kon de VZW "De Vrienden van de VPKB Brugge" een mooi bedrag schenken aan resp.: Het Verlaten Kind, Poverello, Palliatieve Zorg Brugge en het Opvangtehuis voor vrouwen "De Brug", de Arkgemeenschap. Voor 2017 en 2018 steunden wij de MUG-Heli

 

 

 

De activiteiten voor 2018 waren/zijn:

 

 • donderdag 4 januari. 10.30u. Geleid bezoek aan de tentoonstelling "500 jaar Reformatie in Brugge" in het Stadsarchief. Na het bezoek wordt aan de VZW -leden een nieuwjaarsdrink aangeboden.
 • zondag 14 januari: nieuwjaarsreceptie na de eredienst.
 • zaterdag 5 mei 10.00 - 18.00u Fancy Fair in 't Keerske ten voordele van de MUG Heli
 • zaterdag 26 mei 18.00u spreekbeurt "Luther de Reformator" door D. Constant. Om 19.00u kaas- en wijnavond (Inschrijven)
 • zaterdag 1 september. Jaarlijkse uitstap in West Vlaanderen (inschrijven)
 • zaterdag 13 oktober. BBQ (inschrijven)
 • vrijdag 9 november Benefiet concert ten bate van de MUG-Heli. " De vrouwen van de koning". Les Abbligates. Kaarten.
 • Vrijdag 30 november . Voordracht over de werking van de MUG-Heli . Overhandiging van de cheque voor 2-jaaarlijks doel.
 • Vrijdag 21 december 20.00u Kerstzangavond, inkom gratis.

 

 

De al geplande activiteiten voor 2019 zijn:

 

 • zondag 27 januari: nieuwjaarsreceptie na de eredienst.
 • zaterdag 30 maart: kaas- en wijnavond (inschrijven)
 • zaterdag 18 mei: 10.00 - 18.00u Fancy Fair in 't Keerske
 •  
 •  
 • Eind december 20.00u Kerstzangavond, inkom gratis.

 

 

Als er moet worden ingeschreven (lijst in 't Keerske) zijn de activiteiten niet kosteloos.

 

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 

 • Voorzitter: Mevr. D. Constant-Favorin
 • Vice-voorzitter: Dhr. D. Schittecat
 • Secretaris:
 • Penningmeester: Dhr. W. ten Kate
 • Leden:
 • Dhr. B. Deblauwe
 • Dhr. A. Deceuninck
 • Dhr. W. Buys

Copyright © Protestantse Kerk Brugge