VZW De Vrienden

VZW De Vrienden

DE VRIENDEN VAN DE PROTESTANTSE KERK VAN BRUGGE

 

Dit is een v.z.w. die werd opgericht door leden van onze kerk op 23 juni 1957.

Het doel, volgens de statuten, is het volgende:

 

"Het ondersteunen van de Verenigde Protestantse Kerk in België te Brugge, door het helpen onderhouden van de onroerende eigendommen en het helpen verwerven van roerende goederen ten behoeve van de eredienst.

Hiertoe worden onder meer religieus-sociaal-culturele activiteiten ontplooid."

 

Vrijwel alle leden van onze kerk zijn lid, mits betaling van een lidgeld van momenteel 10€ per persoon, waarvoor men tevens de kerkbode ontvangt.

 

Voor 2016 werden de volgende activiteiten voorzien:

 

 • 10 januari: nieuwjaarsreceptie
 • woensdag 23 maart Concert "Leçons de Ténèbres (Couperin) Toegangskaarten vvk. €11 add. €13 Leden €8
 • zondag 5 juni Receptie bij de start van "Open Kerken", na de kerkdienst.
 • vrijdag 22 juli 17.00u Causerie door Bert van Dijk (Mercy Ships) gevolgd door een wijn- en kaasavond (Inschrijven)
 • zaterdag 13 augustus 10.00u. Uitstap naar Meetjesland. (Inschrijven)
 • donderdag 8 september 10.30u Bezoek aan de ambtswoning van de gouverneur van W-Vlaanderen
 • zaterdag 17 september 19.00u Beenhamavond (Inschrijven)
 • vrijdag 21 oktober 20.00u 't Keerske toneelopvoering "Ons moeder in den Grooten Oorlog" Vrijwillige bijdrage voor "De Ark"
 • vrijdag 16 december 20.00u Kerstzangavond, inkom gratis

 

Activiteiten waarvoor moet worden ingeschreven (lijst in 't Keerske) zijn niet kosteloos.

 

De vzw zal dit en volgend jaar een financiële bijdrage leveren voor het plaatsen van een nieuw tapijt in de kerk. Een groot deel van de inkomsten uit socio-culturele activiteiten gaat naar tweejaarlijkse sociale doelen. Voor 2016 en 2017 steunen wij de Arkgemeenschap, een samenlevingsproject voor mentaal-zwakkere alleenstaanden.

In het verleden kon de vzw "De Vrienden van de VPKB Brugge" een mooi bedrag schenken aan resp.: Het Verlaten Kind, Poverello, Palliatieve Zorg Brugge en het Opvangtehuis voor vrouwen "De Brug".

 

 

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 

 • Voorzitter: Mevr. D. Constant-Favorin
 • Vice-voorzitter: Dhr. D. Schittecat
 • Secretaris: Ds. F.S.J. van der Sar
 • Penningmeester: Dhr. W. ten Kate
 • Leden:
 • Dhr. B. Deblauwe
 • Dhr. A. Deceuninck
 • Dhr. W. Buys

 

 

 

 

 

 

Copyright © Protestantse Kerk Brugge