Predikanten
kerkstempel

Predikanten/voorgangers te Brugge - 1520 tot heden

LUTHERANEN

SPRENGER, Jacobus

1520-1521

 

VAN DOMMELE, Hector

1521-1527

verbrand 12-10-1527

DE SMET, Maerten

1527-1531

 

VANDER CLOET, Anthuenis

1527-1531

onthoofd 22-04-1531

BASSE, Wouter

1531-1541

onthoofd 15-01-1541

GHEERAERTS, Ghysbrecht J.

1541-1542

onthoofd 04-08-1542

VANDER EECKE, Erasmus

1542-1545

 

DELEEN, Wouter

1545-1550

 

REGUIS, Carolus

1550-1557

 

DOOPSGEZINDE GEMEENTE

VERMAETE, Pauwels

1540-1558

verbrand 15-10-1558

DE RORE, Jacob

1558-1569

verbrand 08-06-1569

 

CALVINISTISCH-HERVORMDE GEMEENTE

DE LA HAYE, Philibert

1552-1553

onthoofd 09-12-1553

LE ROUX, Pierre 1552-1553

1552-1553

levend verbrand 07-07-1553

LAMBRECHT, Jan s’H.

1552-1553

onthoofd

CUENINCK, Karel

1553-1557

verbrand 27-04-1557

GABRIELS, Pieter

1557-1566

 

HOVIUS, Johannus

1566-1578

 

DATHENUS, Petrus

1578-1578

 

GHENT, Caspar

1578-1579

 

HAREN, Jan

1578-1584

Waalse Gemeente

MOREL, Firmin

1578-1584

huispredikant van de Prins

CAPITO, Johannes

1579-1584

eerste voorzitter

VAN DEN BERGHE, Theodorus

1579-1584

 

LAMOT, Jan

1579-1584

 

LOPIUS, Adrianus

1580-1618

Bruggeling

AGRICOLA, Carolus

1581-1584

 

BASELIUS, Jacobus

1581-1584

 

PLATEEL, Gerardus

1581-1584

 

MERLIN, Christiaan

1583-1584

Bruggeling

DE LA DREVE, Jacques

1584-1584

Waalse Gemeente

 

 

 

VAN ALTENA, Robbertus H.

1815-1832

 

STILLEMANS, Arnold J.

1853-1876

 

VAN HELDEN, Gysbertus

1876-1888

 

BAERVELDT, Gerrit A.

1888-1900

 

VAN IPEREN, Cornelis J.

1900-1918

Hulppredikant 1912

VERVELD, Stado J.

1930-1935

 

STERK, Jan

1935-1941

 

SCHUTTE, Hendrik W.

1941-1950

 

VAN DER SCHOOT, Ydo

1950-1957

 

BEERNINK, Tunetus H.L.

1957-1962

 

DE JONG, Jelle

1963-1968

 

VEEN, Jan

1968-1973

 

SCHOUTEN, Geertruida

1973-1978

Eerste vrouwelijke predikant

DE BEUN, Johannes C.

1979-2012

 

VAN DER SAR, Frans S. J.

2012 - sept. 2017

 

Copyright © Protestantse Kerk Brugge