HEROPSTART

Heropstart


Deze pagina beschrijft de tijdelijke heropstart van onze erediensten in 2020. Inmiddels zijn onze erediensten weer online.


't Keerske is te klein


Vanwege de coronacrisis kunnen we, ondanks de versoepelingen en onze kleine groep, onvoldoende ruimte bieden in 't Keerske en hebben we gezocht naar een alternatieve plaats van samenkomst. Die hebben we niet ver van 't Keerske in de St. Walburgakerk gevonden en we zijn zeer dankbaar dat we er gebruik van mogen maken!


We zullen ons uiteraard aan alle speciale veiligheidseisen die in deze coronatijd gelden moeten houden. Het betekent dat we samen kunnen komen, maar dat het anders zal zijn. Het zal wennen zijn! We hopen op versoepeling, maar de verwachting is dat de situatie nog wel even blijft.


Op deze pagina geven we u uitgebreide informatie over onze kerkdiensten in de St. Walburgakerk. Een groot deel bestaat uit veiligheidseisen en aanwijzingen. Onze gemeenteleden, vrienden en sympathisanten worden in een brief van onze kerkenraad op de hoogte gesteld, ook die brief zult u op deze pagina terug vinden.


 

Onze eerste dienst is gepland op zondag 30 augustus om 10.00u. St. Walburgakerk, St.Maartensplein, 8000 Brugge


                                                             

                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~


Gemeentebrief heropstart erediensten


Deze brief richt zich vooral tot personen die onze eredienst willen bezoeken, maar geeft ook achtergronden en verwachtingen, zoals:

-een andere locatie

-afspraken rond veilligheid en hygiëne, bijv. kom op tijd (10-15 min. van te voren)

-samenzang, koffie na de dienst en H. Avondmaal

-collectes en giften


De volledige tekst vindt u hier (klikken)


                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~


Werkplan Protestantse Erediensten St. Walburgakerk


Een gedetailleerd plan opgesteld door de kerkenraad van de Verenigde Protestantse Kerk Brugge in samenwerking met de kerkraad van de St. Walburgakerk


De volledige tekst van de aangpaste  versie vindt u hier (klikken)


                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~


Affiches overheid


Drie door de overheid verspreide instruktieve affiches om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vindt u hieronder door op de onderwerpen te klikken:


-Voorkomen van besmetting

-Handen wassen

-Handen ontsmetten                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~


St. Walburgakerk


Zoals we in Brugge gewend zijn, heeft ook de St. Walburgakerk en de locatie een rijke geschiedenis. Wikipedia heeft er zeven paginas aan gewijd, een bron van informatie voor (toekomstige) bezoekers van de kerk. We geven de link door (klikken)


Hieronder vindt u ook enkele foto's van het huidige interieur met de stoelen op 1.5m zoals u ze ook al op de Homepagina zag. We zullen een flink aantal stoelen paarsgewijs opstellen voor mensen die tezamen komen. De organisatie, niet de bezoeker, zal de stoelen na dienst weer in de standaard opstelling zetten en ontsmetten.  


                                                       

260px-ID29708-Brugge_Sint-Walburgakerk-PM_61998
DSCN9016
DSCN8946
DSCN8948
DSCN8987
DSCN8985
DSCN8962
DSCN9015